Zorg en Welzijn

TSO

Sociale en Technische Wetenschappen

Ben je sociaal voelend en geïnteresseerd in mensen?

Heb je een brede belangstelling voor een diepgaande vorming op sociaal-maatschappelijke vlak, een ruime interesse voor wetenschap en voeding en wil je jou verder verdiepen in deze specialisatie in de 3de graad TSO? Dan is deze studierichting iets voor jou!

Deze richting is dus ideaal voor sociale leerlingen met interesse voor wetenschappen, die graag experimenteren en creatief bezig zijn. Je krijgt de kans om de verschillende leeftijdsgroepen te leren kennen, je kan observeren en activiteiten uitwerken met de verschillende doelgroepen.

Je wordt klaargestoomd voor het hoger onderwijs.

Hier leer je probleemoplossend denken en handelen dit zowel met mensgerichte als productgerichte inhouden.

In STW verken je de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en jouw eigen positie daarbinnen.

 

Toekomstmogelijkheden

Na de derde graad Sociale en Technische Wetenschappen behaal je het diploma secundair onderwijs.

Dit geeft je toegang tot elke vorm van hoger onderwijs.

Je bent vooral voorbereid voor doorstroming naar hoger onderwijs in de sectoren:

• gezondheidszorg: verpleegkunde, logopedie , …

• sociaal-agogische sector: orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, ergotherapie …

• onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs

Je kan ook een specialisatiejaar volgen waardoor je op korte termijn een beroep kan aanleren:

· Leefgroepenwerking (Se-n-Se specialisatiejaar TSO)

· Animator in de ouderenzorg (specialisatiejaar)

· Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige (zevende specialisatiejaar BSO)

· Begeleider in de Kinderopvang (zevende specialisatiejaar BSO)

· Integrale Veiligheid (Se-n-Se specialisatiejaar TSO)

· Veiligheidsberoepen (zevende specialisatiejaar BSO)

 

Gezondheids- en welzijnswetenschappen 

Ben je sociaal voelend? Heb je interesse in alles wat met gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft? Ben je communicatief vaardig en ga je graag om met mensen? Ben je gemotiveerd om wetenschappelijke kennis op te doen op het vlak van opvoedkunde, verzorging, voeding en toegepaste wetenschappen?

Dan is de studierichting Gezondheids- en welzijnswetenschappen iets voor jou! Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis. Je leert over de ontwikkeling van de mens, over de verschillende levensfasen heen. Je leert om te gaan met de mens als totale persoon, rekening houden met zijn fysieke, sociale en psychische behoeften. Je krijgt zicht op de verschillende factoren die de gezondheid en het welzijn van de mens beïnvloeden, zodat je je gericht kan inzetten op preventie. De specifieke vakken omvatten opvoedkunde, verzorging, voeding en toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica). De opgedane vaardigheden en kennis worden ingeoefend tijdens praktijklessen op verplaatsing bij baby’s, peuters & kleuters, volwassenen, …in kinderdagverblijven, kleuterscholen, rusthuizen, gehandicaptenzorg, …

 

Toekomstmogelijkheden

Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een doorstroomrichting, dat wil zeggen dat verder studeren het normale vervolg is. Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Gezondheids- en welzijnswetenschappen sluit goed aan bij professionele opleidingen in de sociale, agogische, gezondheids- en welzijnssector. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk. Met je diploma kan je ook starten in een aantal Se-n-Se opleidingen in hetzelfde studiegebied. Uiteraard kan je ook kiezen voor een academische bacheloropleiding, houd er dan wel rekening mee dat deze heel theoretisch zijn en dat de instap na TSO niet vanzelfsprekend is.

Als je op basis van dit diploma wil gaan werken kan dit, want je voldoet aan de kwalificatievereisten voor de verzorgende personeelsleden van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Se-n-Se

· Animator in de ouderenzorg

· Internaatswerking

· Leefgroepenwerking

· tandartsassistente

HBO5:

· verpleegkunde

· maatschappelijk werk

· seniorenconsulentenvorming

· tolk voor doven

· orthopedagogie

· sociaal-cultureel werk

Professionele Bachelor:

· verpleegkunde

· vroedkunde

· ergotherapie

· logopedie

· gezinswetenschappen

· kleuteronderwijs

· lager onderwijs

· medische beeldvorming

· pedagogie van het jonge kind

· sociaal werk

 

BSO

 

Haarzorg

Ben je gefascineerd door de wereld van mode in het haar, verzorging van de nagels en make-up? Zoek je een gevarieerde studierichting die je voorbereidt op een job in de kapperswereld of theater en TV en vertegenwoordiger bij een firma in kappersproducten? Kies dan voor de afdeling Haarzorg/ Haarstilist. We leiden je op tot iemand die alle kanten uit kan met de kennis en vaardigheden.

Een opleiding in de afdeling haarzorg biedt je van het 2de jaar tot het 6de jaar:

– Een vakkundige begeleiding door positief en professioneel ingestelde leerkrachten.

– De vereiste vakkennis als garantie voor hun later beroepsleven.

– Een intense praktijkopleiding die zorgt voor het aanleren van de beroepsvaardigheden, de technieken en een juiste beroepshouding.

– Besteedt aandacht aan zelfstandig werken, communicatie, werken in teamverband, voorkomen en verantwoordelijkheidszin.

– Buitenschoolse activiteiten, deelname aan haartooiwedstrijden en specifieke trainingen.

 

Toekomstmogelijkheden:

– Hulp in een kapsalon.

– Verkoper in een winkel voor haarzorg en schoonheidsproducten

 

Uitbreidingsjaar: 7de jaar Haarstilist

In het jaar haarstilist ligt de klemtoon op de beroepskwalificaties. Op leiden tot respectvolle, verdraagzame en verantwoordelijke jongeren met beroepsbekwaamheid. Leerlingen moeten plichtsbewust worden en vooral leren begrijpen waarom dat noodzakelijk is. Respect hebben voor andere/zichzelf en materialen. Regels en reglementen leren aanvaarden. belangstelling tonen in de verschillende toepassing gebieden die haarzorg te bieden heeft. Het verwerven van kennis en vaardigheden, probleemoplossend leren denken en inzicht hebben in het handelen. Creativiteitszin ontwikkelen. Naast het uitvoeren en toepassen van diverse technieken en handelingen deze kunnen evalueren, bijsturen en perfectie nastreven. Klantvriendelijk en klantgericht leren werken. Inzicht verwerven in management en initiatief durven nemen. Modetrends opvolgen en creatief verwerken. Door deel te nemen aan wedstrijden en fotoshoots verscherp je je creativiteit en teamwerk. Door de stages krijg je nog heel wat ervaring op het werkveld erbij.

De opleiding haarzorg/ Haarstilist bevat tevens de cursus bedrijfsbeheer die de mogelijkheid geeft een eigen zaak op te starten.

 

Toekomstmogelijkheden:

Werken in een kapsalon.

Loopbaan als zelfstandige kapper voor eigen rekening.

Salonverantwoordelijke op zelfstandige basis

Vertegenwoordiger bij firma’s zoals Wella, L’Oréal, Joico,……..

Professionele Bachelor:

· Secundair onderwijs: Haarzorg/schoonheid

· Kleuter onderwijs

· Lager onderwijs

 

Moderealisatie en verkoop

 

Ben je begeesterd door mode, en droom je van een job met veel sociaal contact? Wil je op de hoogte zijn van de nieuwste modetrends? Zoek je een richting die technische vaardigheden combineert met creativiteit? Wil je leren hoe kledingstukken worden afgewerkt en op maat worden gebracht? En, niet onbelangrijk, hoe deze zo goed mogelijk worden gepresenteerd en verkocht?

Kies dan voor de richting Moderealisatie! We leren je om zelfstandig tot in de puntjes afgewerkte kledingstukken te realiseren, volgens de nieuwe modetrends, en de nodige verkoopstechnieken, die je, ondersteund door een uitgebreide stage in de Verkoop/ retouches, opleiden tot een volwaardige verkoopster / retoucheuse / modellenstikster. Volg je ook het 7e specialisatiejaar Modetrendstudie en Styling, dan behaal je je diploma, en kom je in aanmerking voor je getuigschrift van bedrijfsbeheer. Hiermee kan je als zelfstandig retoucheuse /kleermaker aan de slag, in de toekomst zelf een winkel openen, … Je specialiseert je in de volledige uitwerking van kledingstukken, leert meedraaien in een boetiek of bruidswinkel, …

 

Toekomstmogelijkheden

Je kan ook doorstromen naar hogere studies, zoals

– Een SenSE jaar creatie en patroonontwerpen

– een professionele bachelor secundair onderwijs Mode

– een professionele bachelor in de modetechnologie

 

Kinderzorg 

Zorg je graag voor kinderen? Speel je ook graag met kinderen?Ben je creatief in het organiseren van activiteiten op kindermaat? Ben je goed in het communiceren met kinderen en hun ouders, ook in mindere leuke situaties? Wil je later aan de slag in een kinderdagverblijf, kleuterschool of als onthaalouder? Met de studierichting Kinderzorg word je voorbereid op het werken in de zorgsector!

Kies dan voor Kinderzorg! Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte kinderen). Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas….

 

Toekomstmogelijkheden:

Of we geven je in een 7de jaar de basis mee om verder te kunnen met hogere studies. Volgende opleidingen sluiten op je studie aan:

Se-n-Se

· Internaatswerking

· Leefgroepenwerking

· Tandartsassistente

HBO5:

· Verpleegkunde

· Maatschappelijk werk

Professionele Bachelor:

· Verpleegkunde

· Ergotherapie

· Gezinswetenschappen

· Onderwijs (kleuter of lager)

· Pedagogie van het jonge kind

· Sociaal werk

 

Thuis- en bejaardenzorg

Zorg je graag voor anderen? Zet je je graag in voor mensen die minder goed te been zijn, die hulp nodig hebben om zich te wassen en te kleden? Wil je leren hoe je een gezonde en voedzame maaltijd bereidt voor de oudere of een gezin? Wil je later aan de slag in de thuiszorg, ouderenzorg of ziekenhuissector? Voel je je goed bij activiteiten, gesprekken met de senior? Met de studierichting thuis- en bejaardenzorg word je voorbereid op het werken in de zorgsector!

Kies dan voor Thuis en -bejaardenzorg! In deze opleiding word je gespecialiseerd in het zorgen voor gezinnen en bejaarden. Je leert werken in verschillende complexe zorgsituaties, je leert de noden van de zorgvrager kennen, je leert de nodige basiszorgen toedienen binnen de thuis- en ouderzorg. Je leert werken als lid van een professioneel team. We leiden je op tot iemand die aan de slag kan in de zorg, met de nodige theoretische onderbouw en met een eerste bagage aan praktijkervaring door de vele en gevarieerde stages.

 

Toekomstmogelijkheden:

Na je opleiding kan je aan de slag in een rusthuis, een geriatrisch centrum, dagcentra, de thuiszorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg, … als zorgkundige.

Of we geven je in een 7de jaar de basis mee om verder te kunnen met hogere studies. Volgende opleidingen sluiten op je studie aan:

Se-n-Se

· Animator in de ouderenzorg

· Internaatswerking

· Leefgroepenwerking

· tandartsassistente

HBO5:

· verpleegkunde

· maatschappelijk werk

· seniorenconsulentenvorming

· tolk voor doven

· orthopedagogie

· sociaal-cultureel werk

Professionele Bachelor:

· verpleegkunde

· ergotherapie

· gezinswetenschappen

· onderwijs (kleuter of lager)

· medische beeldvorming

· pedagogie van het jonge kind

· sociaal werk