Download de leefregels hier

 

Waar mensen samenleven, worden afspraken gemaakt. Ook op het TA Jette zijn duidelijke afspraken nodig om het leren en samenleven mogelijk te maken en goed te laten verlopen. Het TA Jette is een school die veel belang hecht aan respect en beleefdheid van en voor haar leerlingen. Bovendien wenst het TA Jette een school te zijn waar je je talenten zoals creativiteit, zorg, gezondheid, esthetiek en mode kunt ontplooien.

Om alles in goede banen te laten verlopen, hebben we daarom leefregels opgesteld die je terug kan vinden in een PDF (zie boven).