INSCHRIJVINGEN 2018-2019

 

WANNEER:

1. Tot eind juni 2018

– ook voor ouderejaars

– met voorrang voor kinderen van ouders die het Nederlands voldoende beheersen

– enkel op afspraak tijdens de schooluren

 

2. Tijdens de grote vakantie

– van maandag 2 juli t/m donderdag 5 juli en van woensdag 22 augustus t/m donderdag 30 augustus

– van 9.00u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.30u

*Op donderdag ook ’s avonds van 17.00u tot 20.00u 

* vrijdag 24 augustus enkel van 9.00u tot 12.00u

 

HOE:

De nieuwe leerling is zelf aanwezig bij de inschrijving en wordt vergezeld door een ouder of voogd.

De volgende documenten moeten worden meegebracht:

– de identiteitskaart/geldig identiteitsbewijs van de leerling

– de identiteitskaart van één van de beide ouders of voogd

– de getuigschriften of attesten behaald in de vorige school  (voor inschrijvingen in 1A is het belangrijk om het ORIGINEEL getuigschrift mee te brengen)

– het rapport van het het vorig schooljaar

– een pasfoto

 

WAAR:

GO! Technisch Atheneum Jette

Leon Theodorstraat 80

1090 Jette

Tel: 02 425 92 33

inschrijven@tajette.be

www.tajette.be