We gingen dit schooljaar vanuit de scholengroep Brussel van start met een project dat laagdrempelige oefenkansen Nederlands biedt aan jongeren van 16 tot 25 jaar. In dat kader organiseren we zowel buitenschoolse creatieve workshops als een quizcircuit. We doopten het project BONGO! Brussel, als afkorting van ‘Buitenschoolse Oefenkansen Nederlands in GO! Scholengroep Brussel’. Het project gaat door dankzij subsidies van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Bij de gratis artistieke workshops willen we jongeren op een ongedwongen manier doen proeven van verschillende creatieve disciplines (rap, vloggen, theater, comedy) en hen via die weg stimuleren om het Nederlands extra te oefenen. Er wordt 4 opeenvolgende woensdagnamiddagen met hetzelfde groepje deelnemende jongeren rond een thema gewerkt. De eerstkomende workshopreeksen starten op 7 februari. Leerlingen zijn van harte welkom! Meer weten en inschrijven? http://www.scholengroepbrussel.be/nl-nl/scholengroep/projectenscholengroep.aspx . 

Ook het school-overstijgend quizcircuit staat open voor Brusselse jongeren tussen 16 en 25 jaar die graag op informele wijze hun Nederlands willen oefenen. De quiz zal vol met doe-, raad- en proef-vragen zitten zodat verschillende competenties van jongeren aan bod komen. Er staan 10 quizzen gepland in de loop van de twee komende schooljaren, die steeds in een andere school zullen doorgaan. Leerlingen schrijven zich in met een groepje van vier deelnemers en mogen ook een begeleider of leerkracht meebrengen als vijfde groepslid. De eerste quiz gaat door op woensdag 31 januari in het GO! Technisch Atheneum Zavelenberg Sint-Agatha-Berchem.

Om een quizgroepje in te schrijven kan je hier terecht:  http://www.scholengroepbrussel.be/nl-nl/scholengroep/projectenscholengroep/quizcircuit.aspx

Een voorsmaakje vind je hier